சற்றுமுன்

தத்துவம்(சாபம்)

பாவம் செய்தவன் 
கண்டிப்பாக சாவான் ...
செய்த பாவங்களை உணர்ந்த பிறகு...

aruns MALAR TV tamil Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Powered by Blogger.