சற்றுமுன்

வாழ்க்கை தத்துவம்

மனிதன் வாழ்கிறான் சாவதற்காக 
மனிதன் சாகிறான் வாழ்வதற்காக 

மற்றவன் வாழ இறப்பவன் தியாகி ஆகிறான் 
மற்றவன் இறக்க வாழ்பவன் துரோகி ஆகிறான்

keyword : philosphy for life

aruns MALAR TV tamil Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Powered by Blogger.